Az EÉVB és a vezetõállásjelzõ jelzései:

1. ábra

2. ábra
Az egyes vontatójármûveken és vezérlõkocsikon egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés (EÉVB) található, melynek fontos tartozéka a vezetõállás jelzõ. Ez az önmûködõ biztosított térközjelzõkkel felszerelt és vonatbefolyásolásra alkalmas pályán a mozdonyvezetõ számára jelzi a következõ jelzõn várható jelzésképet.

Jelenleg két változata használatos: a hagyományos lámpás kijelzésû (1. ábra) jelzésismétlõ (a mozdonyvezetõk "sátorjelzõnek" is nevezik), vagy a korszerûsített jármûveken (magaspályaszámú V63-asok, a Magyarországon is közlekedõ 4 db 1014-es sorozatú osztrák mozdony, V6E javítással korszerûsített V43-asok valamint a GYSEV V43 sorozatú jármûvei) alkalmazott digitális vezetõállásjelzõ (2. ábra). Míg az elõbbi színekkel, az utóbbi szövegesen, vagy számszerûen jelzi vissza a jelzésképet.

Az EÉVB berendezés feladatai:

A berendezést lábpedállal vagy nyomógomb állandó nyomvatartásával kell kezelni. 1550 méter út megtétele után a berendezés hangjelzést ad. Ilyenkor a pedált fel kell engedni és 125m út megtétele elõtt újra le kell nyomni. Amennyiben a fenti mûveleteket nem végezzük el, akkor a berendezés 25m út megtétele után kényszerfékezést kezdeményez. A nyomógombot, vagy pedált természetesen 1550m út megtétele elõtt is felengedhetjük. Ilyenkor 50m út megtétele után, ha a pedált nem nyomtuk le, hangjelzést kapunk.

Ha a mozdony sebessége a sebességcsökkentõ jelzés által megszabottnál nagyobb, akkor a hangjelzés sûrítetten: 175m-enként fog megszólalni. A nyugtázást ekkor is 125m-en belül kell megtennünk. A 160km/h sebességû közlekedésre is alkalmas éberségi és vonatbefolyásoló berendezéssel szerelt mozdonyok (V63 1xx sorozat, 1014-es osztrák mozdonyok) esetében a sûrített éberségi felhívás kezése eltér az eddigiektõl. Amennyiben a mozdony sebességcsökkentõ jelzés mellett halad el és az EVM-120 üzemmód aktív, akkor az elõbbieknek megfelelõen kezelhetõ a sûrített éberségi felhívás. Ha a mozdony vonatbefolyásoló berendezése nagysebességû üzemben mûködik - EVM-160 aktív - akkor csak egyszer törölhetõ az éberségi felhívás, a második felhíváskor fékezni kell és a vonat fõvezeték nyomásának 3,6 bar alatt kell lennie, ellenkezõ esetben a berendezés kényszerfékezést kezdeményez. Az EVM-160 üzemmódba a mozdony EÉVB berendezése 124km/h felett kapcsol át és egészen addig ebben az üzemmódban mûködik, amíg a sebesség 80km/h alá nem csökken. Ha a berendezés nem EVM-120 és nem EVM-160 üzemállapotban van, akkor legfeljebb 3 x törölhetõ a felhívás a kényszerfékezés megindulása elõtt vagy a fékezés megkezdése elõtt. A fenti szigorítások a biztonságos közlekedéshez szükségesek, de sajnos az induktív jeltovábbítás sokszor zavarokkal terhelt és például váltókörzetekben elõfordulhat, hogy a mozdony "hamis jeleket" - vagyis a jelzõk által mutatottól eltérõ sebességcsökkentõ jelet - vesz, amitõl a biztonsági berendezésés vészfékezést kezdeményezhet. Máskor meg a nagysebességû vonatok elõtt késve kezelt jelzõk okoznak problémát. (A vészfékezés intenzíven igénybeveszi mind a pályát, mind pedig az utazókat, hiszen egy mágneses sínfékes kocsikkal közlekedõ szerelvény /Bartók Béla EC, Liszt Ferenc EC/ 160 km/h-ról 600m-en megáll !!!)

A vezetõállásjelzõ jelzései:

JelzésképJelentése:
A következõ jelzõn sebességcsökkentés nélkül továbbhalahást engedélyezõ jelzés van.
A következõ jelzõn csökkentett (120 km/h) sebességgel továbbhaladást engedélyezõ jelzés van. (A 120 km/h-s jelzést a hagyományos "sátorjelzõs" berendezésnél már nem alkalmazzák.)
A következõ jelzõn csökkentett (80 km/h) sebességgel továbbhaladást engedélyezõ jelzés van.
A következõ jelzõn csökkentett (40 km/h) sebességgel továbbhaladást engedélyezõ jelzés van.
A következõ jelzõn megállj jelzés van. Felkészülni a megállásra.
A vonat Megállj-jelzést adó fõjelzõ mellett haladt el. Ha a sebesség 15 km/h-nál nagyobb volt, akkor kényszerfékezés következik be.
A vezetõállásjelzõ nem mûködik. A berendezés használhatatlan, vagy olyan pályaszakaszra érkezett, amely nincsen vonatbefolyásolásra berendezve vagy a vonat vonatbefolyásolásra ki nem épített pályaszakaszról vonatbefolyásolásra alkalmas, de foglalt pályaszakaszra ért.
A berendezés tolatásüzemnek megfelelõen mûködik. Az alkalmazható legnagyobb sebesség 40 km/h.

A sebességcsökkentõ jelzések megjelenésekor az EÉVB jelzõkürt hangjelzést ad.


Ha bármilyen kérdése, problémája vagy javaslata van, forduljon a V63 Gigant Clubhoz.


Utolsó frissítés: 1998. június 17.